mércores, 19 de maio de 2010

LATÍN II: REVISIÓN CUALIFICACIÓNS FINAIS

Tras revisa-las cualificacións finais e en aplicación estrita do disposto na programación, este departamento resolve:

1. modifica-la cualifiación da alumna Alba Trashorras de 7 a 8, segundo a seguinte fórmula: cualif. 3ª aval. (8) x 0,85 + 0,75 = 7,55 > 8.

2. modifica-la cualificación da alumna Lara Lozano de 8 a 9, segundo a seguinte fórmula: cualif. 3ª aval. (9) x 0,85 + 1,35 = 9.

3. modifica-la cualificación do alumno Diego González de 5 a 6, segundo a seguinte fórmula: cualif. 3ª aval. (5,65) x 0,85 + 1,5 = 6,3 > 6.

Estas cualificacións poden ser melloradas segundo os resultados do exame final da 3ª avaliación.

Ningún comentario: