xoves, 13 de maio de 2010

GREGO 01: TEXTOS PARA EXAME DE XOVES 20 DE MAIO

Ata a lección 09 os textos que entran son os que pechan as unidades didácticas.

Na lección 10 entra o texto das páxinas 140/141, liñas 5 a 16.

Na lección 11 entra o texto das páxinas 154/155, liñas 9 a 27.

Na lección 12 entra o texto sinalado na clase de xoves 13 de maio.

Ningún comentario: