xoves, 12 de novembro de 2009

LATÍN II: NOVO PLAN DE TRABALLO

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que, para soluciana-los atrancos detectados na primeira proba de tradución, o plan de traballo a seguir na aula vai ser modificado.

  • A partir de mañá venres 13 de novembro os/as alumnos/as traducirán  na casa textos de Eutropio anotados e comentados previamente, que entregarán nunha data determinada.
 
  • O tempo das clases vai ser adicado exclusivamente nas vindeiras semanas á explicación de contidos de morfoloxía e sintaxe.

  • Respéctanse, sen embargo, todas as datas marcadas para a realización dos test de lectura e as entregas de traballos e resumos.

Ningún comentario: