mércores, 11 de novembro de 2009

GREGO I: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ás alumnas de Grego I de que xa poden ve-las cualificacións do 1º parcial ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben dende aquí.

Ningún comentario: