mércores, 11 de novembro de 2009

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1º AVALIACIÓN

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden ve-las cualificacións do 1º parcial da 2ª avaliación ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da súa páxina web, ben dende aquí.

Ningún comentario: