domingo, 22 de novembro de 2009

LATÍN II: AFORISMOS E FRASES LATINAS

  • Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II que se engaden á materia que xa entra nesta avaliación o segundo grupo de aforismos e frases latinas, previsto en principio para a 2ª avaliación.
  • Este 2º grupo está formado polos aforismos e frases latinas comprendidos entre habeas corpus e noli me tangere (este último inclusive).
  • Para a preparación deste novo material remitimos ó seguinte material:
  • Como este material non se acompaña de exemplos, os/as alumnos/as terán que entregar como traballo obrigado unha relación de oracións nas que se empregue dun modo axeitado cada unha das locucións latinas. A data tope para a entrega deste traballo será o xoves 10 de decembro (inclusive). O traballo hase entregar en soporte papel e manuscrito.

Ningún comentario: