domingo, 8 de novembro de 2009

LATÍN I: CUALIFICACIÓNS 1º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ás alumnas de Latín I de que xa poden ve-las cualificacións obtidas no primeiro parcial da primeira avaliación, ben dende a ligazón CUALIFICACIÓNS da páxina web de Latín I, ou ben pinchando aquí.

Para preserva-la súa intimidade os seus nomes aparecen sustituídos polo seu número na listaxe da aula.

Ningún comentario: