mércores, 4 de novembro de 2009

LATÍN II: CONTIDOS SUPLEMENTARIOS (MOI IMPORTANTE)

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que ademais da listaxe de 50 latinismos e aforismos latinos que deben preparar para esta 1ª avaliación, tamén terán que preparar pola súa conta a listaxe dos primeiros 25 topónimos e máis os aspectos básicos da composición e derivación de orixe latina en galego (ou castelán).

Os materiais de traballo son os recollidos na páxina web do departamento, pero danse de novo de seguido:

Mañá día 05 de novembro hanse adicar uns minutos na clase a este asunto.

Ningún comentario: