venres, 11 de decembro de 2009

LATÍN II: NOVA RECURSO PARA TRABALLA-LAS LOCUCIÓNS E AFORISMOS LATINOS

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que para consulta-lo significado e USO das lucucións e aforismos latinas poden visita-las seguintes páxinas:

http://enciclopedia.us.es/index.php/Locuciones_latinas

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Expresiones_latinas_usadas_en_Derecho

A este recurso tamén se pode acceder dende a súa páxina web.

Ningún comentario: