luns, 14 de decembro de 2009

GREGO I: CUALIFICACIÓNS 2º PARCIAL 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ás alumnas de Grego I de que xa poden consulta-las cualificacións do 2º parcial da 1ª avaliación (tamén accesibles dende a ligazón da súa páxina web).

Ningún comentario: