mércores, 9 de xuño de 2010

LATÍN II: COMENTARIO SOBRE AS PREGUNTAS DE LITERATURA DO EXAME DE LATÍN DA PAAU DE XUÑO DE 2010

De cara á preparación dos contidos de literatura de Latín II, segundo o visto no último modelo de exame que ofrece na súa páxina web a CIUG, aconséllovos que no que atinxe ós contidos de literatura latina preparedes especificamente os seguintes autores, máis có xénero en xeral.

En historiografía preparade especialmente a obra de Livio.
En oratoria a de Cicerón.
En épica a de Virxilio.
En lírica a de Horacio.
En teatro a de Plauto.

Recoméndovos que á hora de responderdes á pregunta de literatura sigades esta orde; ubicación cronolóxica do autor, obras principais, contido desas obras (moi brevemente), e características xerais do autor. Se vedes que a resposta queda un pouco curta, ou que dispoñedes de tempo, podedes introducir contidos relativos ó xénero literario en xeral. 

Lembrade tamén que nas preguntas do mundo clásico pódesevos pedir un breve resumo dalgúns dos textos que lemos durante o curso. De todos modos neste apartado o normal é que contestedes á pregunta dos latinismos e á dos prefixos latinos. 

Ningún comentario: