xoves, 24 de xuño de 2010

LATÍN I: EXAME DE SETEMBRO

O exame de setembro de Latín I será semellante ó derradeiro parcial da 3ª avaliación, coas seguintes salvedades:

1. non haberá tradución do galego/castelán ó latín

2. os textos a preparar son os das leccións 21 (inclusive) e seguintes (fican, polo tanto, excluídos os textos das 20 primeiras leccións).

Para calquera dúbida ou aclaración, prégase á alumna coa asignatura pendente que se poña en contacto a través do correo electrónico do departamento.

Ningún comentario: