xoves, 24 de xuño de 2010

CULTURA CLÁSICA: PROBA DE SETEMBRO

1. Os alumnos coa asignatura de Cultura Clásica de 4º da ESO pendente terán que realizar antes da data fixada para a proba de setembro o traballo de fin de curso (os requisitos deste traballo están á disposición dos alumnos no blog do grupo de Cultura Clásica).

2. O día do exame os alumnos presentaranse e demostrarán efectivamente que teñen feito este traballo, que será cualificado e determinará a cualificación na convocatoria extraordinaria de setembro.

3. Para resolver calquera dúbida, prégase ós alumnos coa asignatura pendente que se poñan en contacto a través do correo do departamento.

Ningún comentario: