mércores, 11 de maio de 2011

CULTURA CLÁSICA: TRABALLO QUEBRACABEZAS JCLIC

ACTIVIDADE FINAL QUEBRACABEZAS: cada alumno creará un proxecto novo que se chamará proxecto_002_NOMEALUMNO/A (exemplo: proxecto_002_roberto). Este proxecto deberá conte-las seguintes actividades:
 • act_000: pantalla de información (pode ser a da actividade anterior)
 • act_001 : quebracabazas dobre.
 • act_002 : quebracabezas dobre con retrincos.
 • act_003 : quebracabezas de intercambio.
 • act_004 : quebrazabezas de intercambio con texto.
 • act_005 : quebracabezas de burato.
 • Para realizaren estas actividades os/as alumnos/as poderán utiliza-las imaxes que queiran, pero recoméndase que sexan imaxes pouco "pesadas".
 • Cada actividade debe conter unha mensaxe inicial, unha mensaxe de erro e unha mensaxe final.
 • Os contadores deben estar activados en cada actividade, puidendo estar limitado o número de acertos ou o tempo que se pode adicar a resolve-lo quebracabezas.

 • MODO DE ENTREGA: POR CORREO ELECTRÓNICO.
 • DATA TOPE: MÉRCORES 18 DE MAIO.

Ningún comentario: