xoves, 5 de maio de 2011

CULTURA CLÁSICA: ACTIVIDADE PANTALLA DE INFORMACIÓN

  • :) feliz 
  • Os/as alumnos/as deben crear un proxecto (proxecto_001_MAIS NOME DO ALUMNO; por exemplo, proxecto_001_roberto), que debe conter unha actividade (001_info), esta actividade debe ser do tipo PANTALLA DE INFORMACIÓN. Nesta pantalla de información o panel debe conte-la imaxe curso.gif. A xanela principal debe conter a imaxe curso2.gif, e presentar modificacións a gusto do/a alumno/a. Debe aparecer unha mensaxe inicial, na que se inclúa o texto "actividades da 1ª parte" e a imaxe curso2.gif.
  • No momento de crea-lo proxecto os/as alumnas deben introduci-la información que se pide nos apartados descripción, creación, descriptores, etc.
  • DATA DE ENTREGA: O ÚLTIMO DÍA SERÁ MÉRCORES 11 DE MAIO.
  • MODO: POR CORREO ELECTRÓNICO.

Ningún comentario: