xoves, 19 de maio de 2011

CULTURA CLÁSICA: ACTIVIDADE DE XOGO DE MEMORIA E SOPA DE LETRAS

XOGOS DE MEMORIA  E SOPAS DE LETRAS:
 • ACTIVIDADE FINAL:
  • Os/as alumnos elaborarán un novo proxecto chamado proxecto_003_NOMEDO/AALUMNO/A (exemplo: proxecto_003_roberto), que deberá te-los seguintes contidos:
  • act_000: PANTALLA DE INFORMACIÓN. Nesta pantalla debe aparecer a seguinte información: actividade 03 jclic xogos de memoria e sopas de letras.
  • act_001: XOGO DE MEMORIA
   • un mínimo de 6 cadros no panel.
   • a relación debe establecerse entre unha imaxe do mundo clásico e o nome da cidade ou monumento correspondente.
   • a actividade debe conter:
    • mensaxe inicial
    • mensaxe de erro
    • mensaxe final.
  • act_002: SOPA DE LETRAS.
   • Esta actividade conterá unha sopa de letras nos que se teñan que buscar os seis nomes utilizados na act_001, e onde irán aparecendo as imaxes correspondentes cando se marque a palabra correspondente na sopa. Se se quere pódense utilizar outras imaxes e nomes distintos aos da act_001, pero sempre referidos ao mundo clásico.
   • a actividade debe conter:
    • mensaxe inicial
    • mensaxe de erro
    • mensaxe final.
  • En ambalasdúas actividades os contadores de tempo, intentos, etc. estarán dispostos ao gusto do/a alumno/a, pero tendo en conta que deben ser unha programación que permita realiza-la actividade.
  • MOI IMPORTANTE: os/as alumnas poden, se queren, utiliza-las imaxes que se empregaron para a actividade que se fixo na clase o mércores 18 de maio.
  • ENTREGA: por correo electrónico.
  • DATA DE ENTREGA: mércores 25 de maio.

Ningún comentario: