venres, 25 de abril de 2014

CONTIDOS MÍNIMOS GREGO I CURSO 2013-14

ASUNTO: Modelo de proba de contidos mínimos da materia de Grego I, curso 2013-14

ESTADO: Pendente de última revisión

DATA DO EXAME:

 • Morfoloxía nominal venres 30 de maio.
 • Morfoloxía verbal luns 02 de xuño.


AVALIACIÓN FINAL:

 • Morfoloxía = contidos mínimos. Haberá que obter polo menos un 80% da cualificación posible en cada unha das dúas probas para o aprobar. Isto equivale a un 5 final na materia.
 • Sintaxe = os alumos que queiran subir nota terán que facer esta parte, que lles dará ate 5 puntos máis.

 • EXERCICIOS:
  • MORFOLOXÍA NOMINAL
   • Declina o artigo ὁ ἡ τό.
   • Identifica a declinación á que pertencen os seguintes substantivos e, dentro dela, a que grupo (neste exercicio aínda pode haber algunha modificación).
    • ἡ οἰκία, -ας 
    • τὸ δένδρον, -ου
    • ὁ πολίτης, -ου
    • τὸ ὄνομα, -ατος 
    • ὁ χειμών, -ῶνος 
    • ἡ θυγάτηρ, θυγατρός 
    • ὁ δοῦλος, -ου 
    • ὁ παῖς, παιδός 
   • Declina os seguintes adxectivos:
    • adxectivo 3-1-3 : καλός, καλή, καλόν
    • adxectivo 3-3 : σώφρων, σῶφρον
    • adxectivo 3-1-3 : πᾶς, πᾶσα, πᾶν
   • Enuncia os seguintes pronomes persoais (nominativo e xenitivo)
    • 1ª persoa de singular
    • 2ª persoa de singular
    • 1ª persoa de plural
    • 2ª persoa de plural
   • En que caso o pronome αὐτός,-ή, -ό non funciona nunca como pronome de terceira persoa?

  • MORFOLOXÍA VERBAL
   • Clasifica os seguintes verbos en función do esquema do verbo grego visto na aula.
    • εἶμι
    • βασιλεύω
    • τιμάω
    • πέμπω
    • φοβέω
   • Conxuga o presente de indicativo máis o imperativo do verbo εἰμί e maís dá o seu infinitivo.
   • Conxuga o presente de indicativo e máis o imperativo da voz activa e media do verbo λύω, e máis dá os seus infinitivo.
   • Que dous valores pode engadir semanticamente a voz media ao significado dun verbo?
   • Cando un verbo soamente ten voz media, dicimos que se trata dun verbo?
   • Que é un participio?
   • Cal é a primeira opción para traducirmos un participio apositivo?
   • Tira os seguintes participios do verbo λύω:
    • participio de presente activo:
    • participio de presente medio:

Ningún comentario: