xoves, 3 de abril de 2014

AVALIACIÓN CONTIDOS PÁXINAS 70-73


AVALIACIÓN CONTIDOS PÁXINAS 70-73
 • Contidos xerais (páxs. 70-73 do libro de texto):
  • Foro Romano.
   • Rostra
   • Curia Hostilia
   • Basílicas:
    • Maxencio
    • Xulia
    • Emilia
    • Tabulario
    • Templo de Saturno
    • Templo de Vesta
   • Arcos:
    • de Tito
    • de Septimio Severo.
  • Foros Imperiais.
   • de Traxano
   • de César
   • de Augusto
   • de Nerva
   • columna de Traxano
  • A casa grega e a casa romana.


 • Contidos ACI:
  • Foro Romano.
   • Curia Hostilia
   • Templo de Saturno
  • Arcos:
   • de Tito
   • de Septimio Severo.
  • Foros Imperiais.
   • de Traxano
   • de César
   • de Augusto
   • columna de Traxano
  • A casa grega e a casa romana.
 • Instrumentos de avaliación.
  • Exercicio de recoñecemento de monumentos e foros.
  • Breve cuestionario sobre a casa grega e romana e identificación de espacios.
  • Redacción:
   • mínimo de 150 palabras.
   • Tema: comparación entre as vivendas da Roma clásica e as actuais.
   • Estrutura:
    • Introdución: dicimos de que imos falar.
    • Desenvolvemento do tema:
     • enumerar e definir os distintos tipos de vivendas na Roma clásica.
      • domus
      • insula
      • uilla
     • enumerar e definir os tipos de vivendas actuais:
     • comparar:
      • bucar semellanzas e diferencias.
    • Conclusión: reflexión persoal a partir do exposto na redacción.


 • DATAS
  • martes 08 de abril de 2014: exercicio de recoñecemento e cuestionario na aula.
  • xoves 10 de abril de 2014: entrega da redacción.

Ningún comentario: