domingo, 24 de abril de 2011

LATÍN I: PLANIFICACIÓN PARA FIN DE CURSO

A planificación para a materia de Latín I para fin de curso é a seguinte:
  • CLASE DE RECUPERACIÓN: para poder recupera-las clases da semana do 11 ao 15 de abril, teremos que marcar un día no que teremos clase pola tarde. A idea é que esta sesión de recuperación se faga ben martes 03 de maio, ben xoves 05 de maio.
  • PROBAS DOS PENSA: debido ao retraso que xa levabamos na explicación da materia, de agora en diante tódalas probas dos PENSA e as súas correccións habémo-las facer durante os recreos.
  • EXAMES: os exames de morfoloxía e análise sintáctica de Latín I serán en principio:
    • martes 24 de maio (collerémo-lo recreo);
    • mércores 22 de xuño (faremos parte da proba durante o recreo e parte na nosa hora de clase).

Ningún comentario: