domingo, 24 de abril de 2011

GREGO I: PLANIFICACIÓN DE FIN DE CURSO

Para poder compensar o retraso que se produciu no mes de abril no desenvolvemento do programa, infórmovos dalgunhas modificacións no desenvolvemento da asignatura:
 • TRABALLO NA AULA: a partir da sección beta da lección 10, deixaremos de le-los textos das leccións en clase, pasando directamente á explicación da teoría e realización das actividades na aula.
 • PROGRAMACIÓN: aínda que na programación estaba prevista a realización dunha segunda lectura (ademais de Homero) e dun traballo persoal por parte de cada alumno/a, non se vai esixir a realización de ningunha destas dúas actividades por non dispoñer do tempo preciso para o seu axeitado desenvolvemento na aula.
 • EXAMES:
  • PARCIAL:
   • xoves 26 de maio (+ RECREO): morfoloxía + traducción (+ relectio).
  • EXAME FINAL:
   • martes 21 de xuño: exame final de morfoloxía.
   • xoves 23 de xuño (+ RECREO): exame final de traducción + relectio.

Ningún comentario: