luns, 4 de outubro de 2010

LATÍN I: MATERIA DADA NA CLASE DE LUNS 5 DE OUTUBRO

Na clase de hoxe luns 5 outubro fixémo-las lecturas das páxinas 7 a 9 do libro de texto e mais tódolos exercicios da páxina 7 e ata o 6 da páxina 8 do libro de exercicios.
Lembrade, os/as alumnos/as que hoxe faltastes a clase, que debedes facer isto pola vosa conta para poderdes estar ó mesmo nivel có resto.

Ningún comentario: