martes, 12 de outubro de 2010

GREGO I: DATAS DOS EXAMES DA 1ª AVALIACIÓN

As datas dos exames da 1ª avaliación son as seguintes:

  • Xoves 4 de novembro de 2010: 1ª parte control: morfoloxía.
  • Luns 8 de novembro de 2010: 2ª parte control: traducción e análise sintáctica e morfolóxica.

  • Venres 10 de decembro de 2010: 1ª parte exame 1ª avaliación: morfoloxía.
  • Luns 13 de decembro de 2010: 2ª parte exame 1ª avaliación: traducción e análise sintáctica e morfolóxica.

Ningún comentario: