martes, 16 de marzo de 2010

LATÍN II: CUALIFICACIÓNS 2º PARCIAL 2ª AVALIACIÓN

Infórmase ós/ás alumnos/as de que xa poden consulta-las cualificacións obtidas no 2º parcial da 2ª avaliación (pincha aquí).

Ningún comentario: