sábado, 20 de marzo de 2010

CCl: ENTREGA DE LIBRETAS PARA 2ª AVALIACIÓN

Lémbrase ós/ás alumnos/as que o luns 22 de marzo teñen que entrega-las libretas para a súa avaliación.

Ningún comentario: