domingo, 18 de outubro de 2009

LATÍN II: DATAS TEST DE LECTURA CATULO E ENTREGA MATERIAIS DA LÍRICA LATINA

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden consultar no calendario do departamento as datas para a realización do test de lectura dos poemas de Catulo, e para a entrega do resumo e presentación sobre a lírica latina.

Ningún comentario: