martes, 6 de outubro de 2009

LATÍN II: DATAS EXAMES 1ª AVALIACIÓN

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden consulta-las datas dos exames da 1ª avaliación a través da ligazón axenda, no menú da páxina web do departamento.

N.B.: están pendentes de fixa-las datas dos exames de repaso de morfoloxía.

Ningún comentario: