mércores, 1 de febreiro de 2012

GREGO II: PROBA MORFOLOXÍA VENRES 03 DE FEBREIRO 2012

Ola,
o cuestionario que vos repartín na clase e que vos mandei por correo foi modificado lixeiramente en dúas preguntas, que fican redactadas finalmente do seguinte xeito:

5. (-) Cantos subxuntivos hai na voz activa do verbo grego? Enuméraos expresamente. (2)
8. Cantos optativos hai na voz activa grega? Enuméraos expresamente (2)

Nestas preguntas é obrigatorio, ademais de da-lo número concreto, enumeralos expresamente.


Ningún comentario: