domingo, 9 de xaneiro de 2011

LATÍN II: CALENDARIO DA 2ª AVALIACIÓN

Neste calendario falta marca-lo 2º parcial da 2ª avaliación e algunhas entregas e probas de literatura latina que se irán marcando segundo se vaian explicando. 
 • 18-01-2011 (martes). EXAME de literatura latina: HISTORIOGRAFÍA e ÉPICA.
 • 21-01-2011 (venres). 
  • ENTREGA de resumo e presentación sobre o TEATRO.
  • TEST de lectura de Eutropio, libros IV e V.
 • 28-01-2011 (venres).
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre AFORISMOS E FRASES LATINAS.
  • TEST de lectura de Anfitrión de Plauto.
 • 31-01-2011 (luns).
  • TEST de lectura de Eutropio, libros VI e VII.
 • 04-02-2011 (venres)
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre TOPONIMIA.
 • 07-02-2011 (luns)
  • 1ª parte do primeiro PARCIAL da 2ª AVALIACIÓN: morfoloxía e relectio.
 • 08-02-2011 (martes)
  • 2ª parte do primeiro PARCIAL da 2ª AVALIACIÓN: traducción, análise, frases latinas, topónimos e derivación.
 • 11-02-2011 (venres)
  • ENTREGA da 2ª parte do traballo sobre PREFIXOS E DERIVACIÓN LATINA.
 • 14-02-2011 (luns)
  • TEST de lectura de Eutropio, libros VIII-IX
 • 21-02-2011 (luns)
  • TEST de lectura de Eutropio, libro X

Ningún comentario: