luns, 12 de abril de 2010

LATÍN II: EXAME DE LITERATURA

Lémbrase ós/ás alumnos/as que se acordara reparti-los 1,5 puntos que corresponden ó apartado de literatura do seguinte xeito:

*0,75 pola realización dos traballos e presentacións,

*ata 0,75 máis a través da realización dun exame sobre os contidos teóricos dos aspectos tratados.

Os/as alumnos/as que desexen realiza-la proba teórica poderán facelo tódolos luns entre o vindeiro 19 de abril e ata o 17 de maio inclusive, no tempo do recreo, previo aviso ó profesor durante a semana anterior.

O exame consistirá en dúas preguntas das cinco tratadas durante o curso, das que o/a alumno/a escollerá unha para contestar.
 

Ningún comentario: