mércores, 13 de xaneiro de 2010

LATÍN II: AFORISMOS E FRASES LATINAS

Infórmase ós/ás alumnas de Latín II de que para o 1º parcial da 2ª avaliación (previsto para o xoves 4 de febreiro) xa entrará o último grupo de aforismos e frases latinas (dende "non plus ultra" ata o final). Ó igual ca na 1ª avaliación, os/as alumnos/as deberán presentar por escrito un exercicio consistente en utilizar cada un deses aforismos e frases latinas nun contexto axeitado. Prégase que os exemplos sexan claros. O traballo hase presentar escrito a man, será individual, e a data tope de entrega será o xoves 4 de febreiro.

Lémbrase que a listaxe de topónimos entra completa. 

Ningún comentario: