domingo, 27 de setembro de 2009

LATÍN II: GUÍA E MATERIAL DE LECTURA

Infórmase ós/ás alumnos/as de Latín II de que xa poden acceder á guía e material de lectura dos fragmentos da Metamorfoses de Ovidio.

Prégaselles ademais que activen a súa pertenza o grupo de Latín II, a través das súas contas de SLIDESHARE, para poder acceder ó material.

Ningún comentario: